Wyszukiwarka
CEREC - nowoczesna protetyka

Dzięki systemowi CEREC nie wykonujemy wycisków. Alternatywą jest bardzo precyzyjny skaner optyczny za pomocą którego skanujemy jamę ustną pacjenta uzyskując trójwymiarowy obraz na monitorze komputera.

Częste pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania dotyczące zabiegów stomatologicznych i zagadnień dotyczących higieny jamy ustnej.

Dla Pacjentów

Zachęcam do zapoznania się z odpowiedziami na częste pytania oraz zaleceniami pozabiegowymi.

 • Częste pytania

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania dotyczące zabiegów stomatologicznych i zagadnień dotyczących higieny jamy ustnej.

 • Zalecenia po wypełnieniu

  1. Wypełnienie kompozytowe nie ma czasowego ograniczenia w jedzeniu i piciu z wyjątkiem produktów, które  mogą przebarwiać typu czerwone wino, buraki, jagody itp.
  2. Wypełnienie chemoutwardzalne  (Fuji IX,  opatrunek)  godzina bez jedzenia i picia.
  3. W przypadku  znieczulenia  miejscowego  (nasiękowe  lub przewodowe) godzina do dwóch bez jedzenia (ze  względu  na  możliwość  uszkodzenia  błony  śluzowej  jamy ustnej).
 • Zalecenia po usuwaniu kamienia i piaskowaniu

  1. Ze względu na lakierowanie zębów po zabiegu przez  2 godziny nie jeść i nie pić.
  2. W dniu zabiegu  unikać  picia  napojów  gazowanych,  soków  owocowych,  kwaśnych  produktów,  słodyczy,   palenia papierosów oraz produktów które mogą przebarwiać zęby typu czerwone wino, soki porzeczkowe,  aroniowe, buraki, jagody.
  3. W dniu  zabiegu  można  odstąpić  od  wieczornego  szczotkowania zębów, wypłukać jamę ustną wodą.
  4. Nadwrażliwość po zabiegu może trwać około tygodnia.
  5. Na następny zabieg usuwania kamienia należy zgłosić  się nie później niż po upływie 6 miesięcy.
 • Zalecenia po leczeniu kanałowym

  1. Przez godzinę nie jeść i nie pić ze względu na wypełnienie zęba materiałem chemoutwardzalnym.
  2. Jeżeli było użyte znieczulenie miejscowe powstrzymać  się przed jedzeniem do momentu jego ustąpienia ze  względu  na  możliwość  uszkodzenia  błony  śluzowej  jamy ustnej.
  3. W dniu leczenia i przez kilka najbliższych pacjent może  odczuwać dyskomfort ze strony leczonego zęba.
  4. W przypadku nasilenia się dolegliwości bólowych wskazana jest kontrola i ewentualna antybiotykoterapia.
  5. Należy pamiętać o odbudowie zęba w ciągu 30 dni od  zabiegu, chyba że lekarz zaleci inaczej.
  6. Zdjęcie kontrolne należy wykonać po upływie 6 miesięcy od momentu zakończenia leczenia kanałowego.
 • Zalecenia po ekstrakcji

  1. Po 30 min od zabiegu usunąć opatrunek.
  2. Dwie godziny po zabiegu nie należy jeść i pić.
  3. Jeść drugą stroną, tylko miękkie pokarmy.
  4. W razie dolegliwości bólowych po ustąpieniu znieczulenia można zażyć środki przeciwbólowe.
  5. Można przyłożyć zimny okład (zmniejszy obrzęk).
  6. Przez pierwszy dzień nie wolno dotykać i płukać rany  aby nie wypłukać skrzepu.
  7. Nie szczotkować okolicy usuniętego zęba w dniu ekstrakcji, w dniach następnych szczotkować delikatnie.
  8. Nie wolno palić papierosów 24 h po zabiegu.
  9. W przypadku założenia szwów należy po okresie 7-10  dni zgłosić się na ich usunięcie.
  10. W razie utrzymującego się obrzęku, szczękościsku, dolegliwości bólowych należy zgłosić się do stomatologa.
 • Zalecenia po implantacji

  1. Stosować zimne  okłady,  aby  zapobiec  obrzękom  i krwawieniom.
  2. W momencie gdy znieczulenie zaczyna ustępować zaleca się zażycie 1 tabletki p/c bólowej, kolejnej przed  nocą.
  3. Unikać jedzenia i picia gorących potraw i napojów, pokarmów twardych i kruchych.
  4. Nie wolno palić papierosów 24 h po zabiegu.
  5. Należy jak najszybciej zacząć przyjmować przepisany  antybiotyk i zażywać go do końca opakowania.
  6. W pierwszych 2-3  dniach  po  zabiegu  należy  unikać  szczotkowania okolicy implantowanej.
  7. Zaleca się płukanie jamy ustnej środkami przeciwbakteryjnymi (np. Eludril, Corsodyl).
  8. Po okresie 7-10 dni należy zgłosić się celem usunięcia  szwów.
  9. Po zabiegu należy przestrzegać higieny jamy ustnej aby  wyeliminować ryzyko powikłań.
  10. Należy unikać wszelkich wysiłków – nie dźwigać ciężarów, nie uprawiać sportu przez okres 1-go miesiąca.
  11. W razie utrzymującego się obrzęku, szczękościsku, dolegliwości bólowych należy zgłosić się do stomatologa.
 • Zalecenia po leczeniu estetycznym

  1. Należy stosować miękkie szczoteczki  do zębów, aby uniknąć abrazji.
  2. Należy stosować pasty do zębów o małej ścieralności, które mają obojętne/zasadowe pH i fluorki (pasty o dużej ścieralności i kwasowości mogą niszczyć powierzchnie uzupełnienia).
  3. Nie stosować płynów do płukania i past zawierających chlorcheksydynę oraz fluorek cyny (mogą przebarwiać brzegi wypełnień).
  4. Nie stosować płynów do płukania i past zawierających alkohol i mających kwaśne pH  (mogą naruszyć uzupełnienia protetyczne).
  5. Nie stosować produktów spożywczych oraz leków o nadmiernej zawartości kwasów.
  6. Należy unikać nadmiernego spożycia alkoholu oraz pokarmów i używek o działaniu przebarwiającym.
  7. Należy unikać nawyków związanych z narządem żucia (obgryzanie paznokci, gryzienie długopisów).
  8. Pacjenci z bruksizmem i parafunkcjami - należy nosić szynę relaksacyjną.
  9. Należy zgłaszać się na wizyty kontrolne (jeżeli nie zalecono inaczej-min. co 6 miesięcy).